Rafræn vöktun

Stefna um rafræna vöktun - STE-0002 Útgáfunúmer: 1

Fræðsla vegna notkunar eftirlitsmyndavéla hjá Sjúkraþjálfun Íslands ehf.

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar: Sjúkraþjálfun Íslands ehf., kt. 460596-2469, Urðarhvarfi 8, 203 Kópavogi, Sími: 520-0120, Netfang: personuvernd@sjukratjalfun.is

Persónuverndarfulltrúi: Tinna Björk Gunnarsdóttir, lögmaður.

Tilgangur vöktunarinnar: Myndavélarnar eru settar upp í öryggis- og eignavörslutilgangi, t.d. ef upp koma innbrot, skemmdarverk eða önnur hegningarlagabrot sem vísa þarf til lögreglu. Í þeim tilvikum þar sem atvik sem upp kunna að koma og varða eftirlitsskyldu yfirvalda mun þeim aðilum standa til boða að óska eftir aðgangi að myndefninu til samræmis við ákvæði laga. Myndavélarnar eru ekki notaðar í öðrum tilgangi en hér er kveðið á um. Í húsnæði félagsins að Urðarhvarfi 8 eru alls 5 eftirlitsmyndavélar en í húsnæði félagsins í Kringlu 4-12 eru alls 9 eftirlitsmyndavélar, allar innandyra. Myndavélarnar vakta æfingasali, setustofur og innganga í húsnæði félagsins. Öllum myndavélunum er beint að svæði sem er innandyra og tilheyrir félaginu. Þær taka aðeins upp mynd en ekki hljóð. Þau svæði sem eru vöktuð af eftirlitsmyndavélakerfinu eru auðmerkt sérstaklega.

Heimild til vinnslu: Vinnsla persónuupplýsinga sem á sér stað í tengslum við rafræna vöktun uppfyllir ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglugerðar ESB nr. 2016/679 (GDPR). Ofangreind vöktun fer fram til að gæta lögmætra hagsmuna félagsins í öryggis- og eignavörslutilgangi, sbr. 6. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingar sem unnið er með: Myndefnið sem verður til við vöktunina sýnir einstaklinga sem fara um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Viðtakandi: Aðeins einn einstaklingur hefur aðgang að myndefninu sem verður til við eftirlitið en hann er framkvæmdastjóri ábyrgðaraðila. Engir aðrir aðilar hafa aðgang að efninu. Myndefni verður eingöngu miðlað til þriðju aðila sem hafa lögbundna heimild til upplýsingaöflunar, t.d. vegna eftirlitsskyldu sinnar, svo sem Persónuvernd, Vinnueftirlitið, Heilbrigðiseftirlit Kópavogs og Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, svo dæmi séu tekin. Efni kann einnig að vera afhent tryggingafélagi sé slíkt nauðsynlegt vegna tryggingamáls. Að öðru leyti vísast til 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Varðveislutími myndefnis: Myndefni sem verður til við vöktunina er varðveitt í 30 daga og því síðan eytt. Upptökur geta verið varðveittar lengur sé slíkt nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum þess eytt. Að öðru leyti vísast til 2. tl. 2. mgr. 5. gr. og 11. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Réttindi einstaklinga: Þú getur átt rétt á að skoða myndefni þar sem þú kemur fyrir. Þá geturðu einnig átt rétt á afriti af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti vísast til III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði III. kafla reglugerðar ESB nr. 2016/679.

Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd: Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd, ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.

Kópavogur 15. apríl 2024 Sjúkraþjálfun Íslands ehf.