RICE meðferðin

Til baka

RICE meðferð er ferli sem miðar að því að hindra bráða blæðingu í vef eftir áverka. Örvefsmyndun í kjölfarið verður minni og líkur á langvarandi óþægindum minnka. Einnig styttir það endurhæfingartíma og viðkomandi nær fyrr bata. Ferlið samanstendur af fjórum þáttum.

Rest – Hvíld

Markmiðið með hvíld er að koma í veg fyrir frekari meiðsli og draga úr aðstreymi blóðs á áverkasvæðið. Eftir slys er því mikilvægt að hvíla og eftir áverka á neðri útlim ætti jafnvel að nota hækjur í nokkurn tíma til að draga úr álagi.
Mikilvæg fyrstu 48-72 klst
Sársauki er besti mælikvarðinn á álag
Hvíld er vanmetinn þáttur í bataferli almennt!!

Ice – Kæling

Kæling er afbragðs skammtíma verkjastilling og hægir á aðstreymi blóðs. Bólgueyðandi áhrif kælingar eru þó minni en áður var talið. Hægt er að notast við margs konar kælingu s.s.: Ís, kælipoka, sprey, kalt vatn. Mikilvægt er að kæla ekki lengur en í 15-20 mínútur í einu vegna hættu á ofkælingu taugavefs.

Compression – Þrýstingur

Þrýstingur er mikilvægasti þáttur meðferðarinnar, blóðflæði undir þrýstingnum getur minnkað um allt að 95% á örfáum sekúndum! Vefja skal þéttingsfast með teygjanlegu bindi um áverkastaðinn og halda þrýstingi á í 48-72 klst eftir slys, jafnvel í lengri tíma. Varast ber þó að vefja of fast og fylgjast þarf með bólgu og verkjum viðkomandi. Hægt er að auka þrýstinginn staðbundið með kælipoka eða þrýstipúða.

Elevation – Hálega

Hálega er mikilvæg fyrstu mínúturnar eftir óhappið, lyfta þarf meiðslasvæði amk 30 cm upp fyrir hæð hjartans. Mælt með hálegu fyrstu 2 sólarhringana þegar setið er eða legið.

EF VERKIR ERU MIKLIR SKAL LEITA ÁLITS HJÁ FAGAÐILA SVO FLJÓTT SEM AUÐIÐ ER.